Koulutukset ja valmennukset

Valmennukset

Esimerkkisisällöt koulutuspalveluista

Palautteenanto

Suomalaista kulttuuria sanotaan palauteköyhäksi. Puheeksi ottaminen on vaikeaa työpaikoilla. Työyhteisöjen umpisolmujen ja tulehduspesäkkeiden taustalta löytyy aina avoimen vuorovaikutuksen puutetta. Toimivassa palautekulttuurissa työyhteisön ongelmat ratkaistaan ennen kuin ne syntyvät. Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja siitä oppiminen ovat olennainen osa ammatillista vuorovaikutusta.

Koulutuksen tavoitteet:
– Luomaan palautteenantotilanteista tavoitteellisia ja ratkaisukeskeisiä
– Haastamaan palautteen vastaanottajan itse reflektoimaan toimintaansa
– Antamaan palautetta haastavissakin tilanteissa tavalla, joka kannustaa kehittymään
– Konkreettisen mallin sekä positiiviseen palautteenantoon että haastavien tilanteiden purkamiseen (eli kansankielisemmin rakentavaan palautteenantoon)

Koulutuksen kesto 1-3 tuntia
Koulutus räätälöidään ryhmälle yksilöllisesti sopivaksi, jolloin kouluttaja tarvitsee taustatietoja toimipaikan ja työyhteisön tilanteesta.


Työyhteisötaidot ja yhteishenki – kohti arvostavaa vuorovaikutusta

Tässä koulutuksessa valmennettavat oppivat tunnistamaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia ihmistyyppejä. Koulutuksessa kehitetään omia toimintatapoja onnistuvan vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Valmennus on hyvin käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen, ja se sisältää asiantuntijaosuuksia, keskusteluja sekä kirjallisia yksilöharjoituksia.
- Minä vuorovaikuttajana ja viestijänä
- Luontaiset käyttäytymistyylit
– miten kohtaan erilaisia työkavereita?
- Miten sinua tulisi johtaa
– millainen olet johdettavana?
- Mitä odotat yhteistyöltä
– millainen olet työkaverina?
- Käytännönharjoituksia vuorovaikutuksesta (esim. palautteenantaminen ja -vastaanottaminen)
- Mitä on ammatillinen vuorovaikutus?

Koulutuksen kesto: 1-3 tuntia


Ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen työyhteisössä

Jopa yli 90 % organisaation ongelmista johtuu kommunikaatiohaasteista. Siksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja luottamuksen parantamiseen kannattaa satsata. Ihmisten erilaisuus ryhmässä on suuri voimavara. Se lisää luovuutta, parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, edistää ryhmän sisäistä oppimista ja parantaa tuloksia.

Tunnistatko oman ja työtovereidesi luontaiset taipumukset?
Miten voisit rakentaa paremmin luottamusta erilaisten ihmisten kesken?
Haluatko rakentaa tiimistäsi mahdollisimman monipuolisen ja tehokkaan?

Koulutuksen kesto 1-3 tuntia
Koulutus räätälöidään ryhmälle yksilöllisesti sopivaksi, jolloin kouluttaja tarvitsee
taustatietoja toimipaikan ja työyhteisön tilanteesta.


Ajanhallinta: välineet kohti tehokkaampaa ajanhallintaa

Kun ajankäyttö on hallussa, on mahdollista yltää parempiin tuloksiin vähemmällä stressillä.
Valmennuksen keskiössä ovat ajan- ja stressinhallinta sekä itsensä johtaminen.
Valmennus on hyvin käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen, ja se sisältää
asiantuntijaosuuksia, keskusteluja sekä kirjallisia yksilöharjoituksia.
Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin teemoihin:
- Itsensä johtamisen mahdollisuudet ajanhallinnassa
- Tuloksellinen ajankäyttö
- Riittävä palautuminen on ajanhallintaa

Koulutuksen kesto: 1-3 tuntia
Koulutus räätälöidään ryhmälle yksilöllisesti sopivaksi, jolloin kouluttaja tarvitsee
taustatietoja toimipaikan ja työyhteisön tilanteesta.


Itsensä johtaminen – miten johdan itseni huipputulokseen?

Tässä koulutuksessa keskitytään työntekijöiden itsensä johtamisen kehittämiseen, joka
edelleen edistää koko työyhteisön hyvinvointia. Koulutuksen avulla autetaan
valmennettavia tunnistamaan omat vahvuuden ja kehityskohteet työntekijänä ja
työkaverina. Koulutuksen aikana laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, joka
auttaa työntekijöistä kehittymään työyhteisön timantiksi.
Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin teemoihin:
- Seitsemän askelta kohti parempaa itsensä johtamista
- Hyvinvoinnin yhteys työssä jaksamiseen
- Stressi ja sen hallinta
- Henkilökohtainen kehittämissuunnitelma

Koulutuksen kesto: 1-3 tuntia


Stressinhallinta: mindfulnessista energiaa työhön ja vapaa-aikaan

Tässä koulutuksessa vahvistetaan työntekijän työnhallinnan tunnetta, autetaan
stressinhallinnassa ja helpotetaan keskittymistä. Koulutuksen avulla autetaan
valmennettavia tunnistamaan omat vahvuuden ja kehityskohteet stressinhallinnassa ja
palautumisessa.
Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin teemoihin
- Stressi ja sen hallinta
- Mieli ja tunteet
- Mindfulness stressinhallinnan välineenä
- Mitä on mindfulness?
- Erilaisia minfulnessharjoituksia

Koulutuksen kesto: 1-3 tuntia


Fyysisen hyvinvoinnin yhteys työssä jaksamiseen

Tässä koulutuksessa keskitytään työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseen, joka edelleen
edistää koko työyhteisön hyvinvointia. Koulutuksen avulla autetaan valmennettavia
tunnistamaan oman hyvinvoinnin vahvuudet ja kehityskohteet. Koulutuksen aikana
laaditaan henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma, joka auttaa työntekijöistä kehittymään
työyhteisön timantiksi.
Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin teemoihin
- Miten syön, liikun ja nukun oikeaoppisesti?
- Unen määrä ja laatu
- Konkreettisia työkaluja palautumiseen?
- Käytännön harjoituksia fyysisen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Koulutuksen kesto: 1-3 tuntia